top of page
LOGO Neven Penjak 1_edited.png

Odvjetnik
Neven Penjak

" ... iskustvo, profesionalnost, predanost."

Ured koji nudi kvalitetne i visokostručne pravne savjete i usluge  prilagođene individualnim potrebama svakog klijenta.

Dopustite da budemo Vaš pouzdan partner u rješavanju pravnih problema.

Lawyer

Upoznajte nas

Odvjetnik Neven Penjak rođen je 1981.god. u Livnu, BiH, gdje završava osnovnu školu, nakon koje odlazi u Split gdje pohađa I. gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisuje Pravni Fakultet Sveučilišta u Splitu gdje je 2004.god. diplomirao. Iste godine započinje sa radom u Zajedničkom odvjetničkom uredu Vinko Ljubičić i Željko Vrdoljak kao odvjetnički vježbenik, gdje radi do rujna 2009.god.Tijekom rada zastupa cijeli niz pravnih i fizičkih osoba u radnim, trgovačkim, zemljišno-knjižnim, upravnim postupcima, te predmetima naknade štete.

U Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri kao odvjetnik započinje sa radom odmah nakon vježbeničkog staža, gdje radi do rujna 2014.god..Tijekom rada zastupa velike osiguravajuće i druge financijske institucije u postupcima naknade štete, upravnim, trgovačkim i zemljišno-knjižnim predmetima.

Imenovanjem na mjesto direktora Podružnice Split, Adriatic osiguranja d.d. 2014.godine, obavlja upravljačke i savjetodavne poslove u osiguravajućoj kući, te obnaša i funkciju člana nadzornog odbora Eurodaus d.d. sve do travnja 2023.god..

Područja prakse

Naknada štete

 • Podnošenje odštetnih zahtjeva pred osiguravajućim kućama za naknadu neimovinske i imovinske štete 

 • Savjetovanje i zastupanje u predmetima naknade neimovinske štete pred sudovima

 • Savjetovanje i zastupanje u predmetima naknade imovinske štete (prometne nesreće, pomorske i druge nezgode, profesionalna odgovornost, požar, poplava, uništenje imovine, itd.)

 • Savjetovanje i zastupanje u predmetima naknade štete zbog povrede ugovora ili ugovornih obveza

 • Savjetovanje i zastupanje u ostalim vrstama naknade štete

Stvarno pravo

 • Savjetovanje i zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima

 • Uređenje međuvlasničkih odnosa

 • Ugovori o kupoprodaji, najmu, zakupu, koncesiji...

 • Zaštita posjeda, vlasništva, služnosti, založnog prava

 • Zastupanje u postupcima povrata imovine

 • Uređenje zemljišnoknjižnog stanja nakon provedbe legalizacije

 • Savjetovanje i zastupanje u ostalim pitanjima stvarnog prava

Radno pravo

 • Savjetovanje i zastupanje radnika ili poslodavca u postupcima povodom ozljede na radu

 • Savjetovanje i zastupanje radnika ili poslodavaca u radnim postupcima ili postupcima vezanim za rad

 • Izrada internih akata poslodavaca(ugovori o radu, kolektivni ugovori, pravilnici o radu i sl.)

 • Otkazi i raskidi ugovora o radu

 • Zastupanje zbog neisplate plaće i drugih naknada

 • Savjetovanje i zastupanje u ostalim pitanjima radnog prava

Trgovačko pravo

 • Savjetovanje i zastupanje u sporovima pred trgovačkim sudovima

 • Pravno savjetovanje u postupcima predstečajne nagodbe i u stečajnom postupku

 • Zastupanje u svim vrstama postupaka radi prisilne sudske i izvansudske naplate tražbina

 • Sastav prijedloga za ovrhu i opomena radi naplate duga

 • Savjetovanje i zastupanje u ostalim pitanjima trgovačkog prava

Grey Limbo
Transparent Texture

Odvjetnik
Neven Penjak

Transparent Texture

Adresa

Ivana Gundulića 26A

21000 Split

Transparent Texture

Račun

OTP banka d.d.

HR5524070001100297223

Transparent Texture

Za sve informacije kontaktirajte nas putem mobitela i/ili email-a. Radno vrijeme sa strankama - po dogovoru.

Stadium Concrete Seats

Izjava o odricanju

Ova stranica i njen sadržaj formirani su u skladu sa Pravilnikom o web stranicama Hrvatske odvjetničke komore.  Na ovoj stranici ne pružaju se pravni savjeti, te se niti jedna objavljena informacija na njoj smije tumačiti kao pravni savjet o bilo kojem pravnom pitanju. Za sve savjete u pogledu pravnih pitanja od njihova interesa korisnici web stranice dužni su i odgovorni kontaktirati te savjet pribaviti od odvjetnika po vlastitom izboru. Namjena ove web stranice je isključivo informativna, ona ne zamjenjuje niti se može smatrati uspostavljanjem odnosa odvjetnik-stranka između korisnika stranice i odvjetnika Nevena Penjaka.Korisnici bilo kakvo svoje djelovanje ili propuštanje ne smiju temeljiti na informacijama koje su sadržane na ovoj stranici, već su pravni i bilo kakva drugi savjet dužni potražiti od odvjetnika po njihovom izboru, odnosno odgovarajućih stručnjaka druge specijalnosti. Odvjetnik Neven Penjak ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati zbog pristupa sadržajima na ovoj web stranici ili zbog oslanjanja na sadržaj iste, te se u skladu s mjerodavnim pravom odriču bilo kakve odgovornosti vezano za radnje ili propuštanja koji bi se navodno temeljili na sadržaju ove stranice.

bottom of page